Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van een mix aan activiteiten voor jong en oud. Hiermee wil het bestuur aansluiten bij de vragen en behoeften van de wijkbewoners. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het wijkgebouw.

Ook is het bestuur van de wijkvereniging, als belangenbehartiger van de inwoners, gesprekspartner voor de externe partijen in Norden-Hazenbos, zoals de scholen, de kerken, Beter Wonen. Daarnaast heeft het bestuur  veel contact met de gemeente Hardenberg. Al deze taken voert het bestuur uit met ondersteuning van vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de wijk.


Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Fred Koekoek  - voorzitter@norden-hazenbos.nl
Secretaris: Hans Heemskerk   -  secretaris@norden-hazenbos.nl
Penningmeester: Anja Leideman - penningmeester@norden-hazenbos.nl
Bestuurslid: vacature (coördinatie vrijwilligers en ouderen)
Bestuurslid: Nanny Schutte (PR)
Bestuurslid: Jan Henk Timmerman
Bestuurslid: Marc Tempelman

 

Beheer van het wijkgebouw onder verantwoordelijkheid van het bestuur door:

Fred Koekoek (waarnemend) : beheerder@norden-hazenbos.nl

Ledenadministratie onder verantwoordelijkheid van de secretaris:  ledenadministratie@norden-hazenbos.nl