Nieuws

Contributie

Bericht van de penningmeester: Door verschillende oorzaken is er in 2021 geen contributie geïncasseerd of een faktuur gestuurd. Derhalve zal er de komende tijd een faktuur naar de leden worden verstuurd voor de bijdrage voor 2021 EN 2022. Voor diegene die een automatische incasso hebben afgegeven, zal dit bedrag binnenkort worden geïncasseerd.
Lees meer

Uitslag wijkkwis

De eerste editie van de wijkkwis zit erop en het wijkkwisteam kijkt voldaan terug. Zowel de kwisavond als de feestelijke afsluiting zijn goed verlopen. In totaal zijn er 36 enquêteformulieren ingeleverd - hier een reactie: Doe je het volgend jaar weer mee? 34 ja en 2 twijfel. Ik ga mijn doen om anderen te inspireren…
Lees meer

Wijkkwis

Wijkkwis op 26 maart met mooie geldprijzen. Inmiddels hebben zich tien teams opgegeven! Aanmelden van nieuwe teams kan nog tot 10 maart. Kom in actie met je straat, familie of vrienden. Voor meer info zie flyer.
Lees meer