Buurtbewoners eten samen in de Herberg

 

Op donderdag 29 december was er in wijkgebouw Norden-Hazenbos weer de jaarlijkse herberg.

door buurtbewoners werdeen heerlijke maaltijd bereid voor buurtbewoners. Voor het eerst dit jaar kon daarvoor de vernieuwde keuken in het wijkgebouw worden gebruikt. De hele middag waren veel vrijwilligers druk in deze prachtige keuken om een goede maaltijd te verzorgen.

Via een uitnodiging die in de wijken Norden en Hazenbos huis aan huis is verspreid, konden buurtbewoners zich aanmelden voor de maaltijd. De belangstelling was zo groot dat het maximum aantal van 70 personen al snel was bereikt.

Vanaf half vijf kon men in het wijkgebouw aanschuiven en er was koste nog moeite gespaard om er voor de buurtbewoners een gezellig samenzijn van te maken. De maaltijd, bestaande uit diverse, goed verzorgde gerechten, werd mede mogelijk gemaakt door de supermarkt uit de wijk: 'Spar Pierik’. Buiten het wijkgebouw stonden Zweedse fakkels te branden die door staatsbosbeheer ter beschikking waren gesteld.

Vanwege de grote belangstelling en het feit dat de nieuwe keuken klaar is wordt vanaf het nieuwe jaar maandelijks voor en door buurtbewoners gekookt. Vanaf 19 januari 2017 zal elke derde donderdag van de maand de herberg geopend zijn. Buurtbewoners kunnen zich ook daarvoor weer van te voren aanmelden. Er is op die dagen plaats voor 25 personen, dus men moet zich op tijd aanmelden. Voor meer informatie over deze maandelijkse maaltijd kunt u terecht op www.norden-hazenbos.nl of op onze Facebook pagina.

 

Hier volgen de foto's:

 

Comments are closed.