Contributie

Bericht van de penningmeester:

Door verschillende oorzaken is er in 2021 geen contributie geïncasseerd of een faktuur gestuurd. Derhalve zal er de komende tijd een faktuur naar de leden worden verstuurd voor de bijdrage voor 2021 EN 2022. Voor diegene die een automatische incasso hebben afgegeven, zal dit bedrag binnenkort worden geïncasseerd.

Comments are closed.