Visie en doelen

Mooi dat u onze website bezoekt. Op deze website vindt u informatie voor, door en over wijkvereniging Norden-Hazenbos.

“Goed voor elkaar"

Dat is het motto waar het bestuur van wijkvereniging Norden-Hazenbos aan wil werke

Wijkvereniging Norden-Hazenbos wil een actieve, creatieve en betrokken wijkvereniging zijn die functioneert als verbindende schakel voor de inwoners van de wijken de Norden en het Hazenbos in Hardenberg.

Om de toekomst van de wijkvereniging te waarborgen zijn betrokken wijkbewoners nodig en activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals de Wmo en de Participatiewet.

Het bestuur en de actieve vrijwilligers willen:

  • inspelen op de behoeftes van wijkbewoners
  • gebruik maken van in de wijk aanwezige “kracht”

Het wijkgebouw is daarbij geen doel op zich, maar een middel dat inspeelt op de behoefte van de wijk en een bijdrage levert aan het bevorderen van ontmoeting en participatie voor en door de wijkbewoners.

We willen een wijkvereniging zijn met betrokken wijkbewoners, een goed bestuur en voldoende, enthousiaste vrijwilligers. Een wijkvereniging die bruist van activiteit.