GOED    VOOR ELKAAR

GOED VOOR ELKAAR

DAT IS HET MOTTO WAAR HET BESTUUR VAN WIJKVERENIGING
NORDEN-HAZENBOS IN HARDENBERG AAN WIL WERKEN

In dat kader is er van alles te doen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt
door onze vrijwilligers, leden en sponsoren.
Ook is ons wijkgebouw is te huur voor andere activiteiten.

GRAAG TOT ZIENS!

Welkom!

Wijkvereniging Norden-Hazenbos biedt tal van activiteiten aan voor jong en oud. 
Op deze website vindt u alle informatie.

 

OOK LID WORDEN?

Activiteiten

Wijkvereniging Norden-Hazenbos biedt tal van activiteiten aan voor jong en oud:

Buurtkamer
Elke donderdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur

Wandelgroep
Iedere donderdagochtend

Fietsen met SES
Iedere 14 dagen op de dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur.

Buurtkoor
Elke tweede en vierde donderdag van de maand om 19:30 uur.

Kookgroep “Wat de pot schaft”
Elke eerste en derde donderdag van de maand.

Bingo
Elke tweede vrijdagavond van de maand,  om 20:00 uur.

Kidsclub
Maandelijks een activiteit voor alle kinderen in de wijk van 0 tot 12 jaar.

 

Bekijk de Activiteitenpagina voor meer informatie.

© Norden Hazenbos 2023

PRIVACYVOORWAARDEN