Het bestuur 

Het bestuur van de wijkvereniging wil graag samen met de wijkbewoners de slogan ‘Goed voor elkaar’ inhoud geven. Samen maken we de wijk. We willen een wijkvereniging zijn waarvan het lidmaatschap vanzelfsprekend is, met betrokken wijkbewoners. Een vereniging met enthousiaste vrijwilligers, waar het bruist van activiteiten voor jong en oud.

 

Het bestuur

Het bestuur van de wijkvereniging wil graag samen met de wijkbewoners de slogan ‘Goed voor elkaar’ inhoud geven. Samen maken we de wijk. We willen een wijkvereniging zijn waarvan het lidmaatschap vanzelfsprekend is, met betrokken wijkbewoners. Een vereniging met enthousiaste vrijwilligers, waar het bruist van activiteiten voor jong en oud.

HET BESTUUR

VOORZITTER
Marc Tempelman
voorzitter@norden-hazenbos.nl

SECRETARIS
Hans Heemskerk
secretaris@norden-hazenbos.nl

PENNINGMEESTER
Anja Leideman
penningmeester@norden-hazenbos.nl

BESTUURLEDEN
Nanny Schutte (PR)
Jan Henk Timmermans
Erik Bosscher (beheerder)

 

Verhuur van het wijkgebouw door Erik Bosscher:
beheerder@norden-hazenbos.nl

Ledenadministratie door Anja Leideman:
penningmeester@norden-hazenbos.nl

SPONSOREN

                                                  

© Norden Hazenbos 2023

PRIVACYVOORWAARDEN