Praktische info

Tekst….

Tekst….

Praktische info

Tekst….

Tekst….

HET BESTUUR

VOORZITTER
Marc Tempelman
voorzitter@norden-hazenbos.nl

SECRETARIS
Hans Heemskerk
secretaris@norden-hazenbos.nl

PENNINGMEESTER
Anja Leideman
penningmeester@norden-hazenbos.nl

BESTUURLEDEN
Nanny Schutte (PR)
Jan Henk Timmerman
Marc Tempelman

COÖRDINATIE VRIJWILLIGERS EN OUDEREN
vacature

 

© Norden Hazenbos 2023

PRIVACYVOORWAARDEN